Over de opschoonactie:

De Afdeling Veenendaal - A Rocha Heuvelrug heeft het initiatief genomen om zwerfafval in Veenendaal Oost/Groene grens/Eilanden te gaan prikken. We verzamelen in het infocentrum om 9 uur bij het I-Centrum op de Van Essenlaan. Het zal zo tot 12.30 uur duren. Kom je ook meehelpen: geef je op via heuvelrug@arocha.org We vragen deelnemers zelf hun werkhandschoenen mee te nemen. Voor koffie/thee en lekkers wordt gezorgd.