Over de opschoonactie:

Circa 4 jaar geleden ben ik na wat omzwervingen binnen Veenendaal, weer terug gekomen in het Schrijverspark. Omdat er een hulpvraag van Gemeente en Patrimonium kwam, zijn een aantal bewoners en ik begonnen met een schoonmaakactie. Deze vindt eens in de 3-4 maanden plaats. Tussendoor als we het niet meer aan kunnen zien, ga ik met 2-3 andere dames tussendoor op pad in de strijd tegen het zwerfafval :) Leuk om de actie nu te koppelen aan de Landelijke opschoondag!!!