Over de opschoonactie:

Gemeente Dronten faciliteert de bewoners die zich op deze dag willen inzetten voor de jaarlijkse zwerfafval opruimdag