Over de opschoonactie:

we willen de speeltuintjes van de kinderen opschonen, het talud onder het spoorwegviaduct en verder zwerfvuil rondom ons complex. Evt. ook onkruid bij de entrees van beide complexen.