Over de opschoonactie:

In dit gebied gaan wij de schoonmaakactie organiseren op 19 september van 13:00 - 15:00 uur. Contactpersoon Mike Hoose tel. 06 44 44 98 51 e-mail: wcd@hetkinderwijkteam.nl Na afloop 16.30u borrel in Informatiecentrum Meinerswijk -bedrijventerrein Meinerswijk 13