Over de opschoonactie:

De opschoondag wordt georganiseerd door het Wijkplatform Geleen zuid & de Kluis. Hierbij zullen wij samenwerken met de woningcorporatie ZOwonen, die in de wijk veel woningen verhuurt. Het werkgebied van het WPF is groot en het bestuur gaat proberen veel bewoners van de wijk te betrekken bij het opschonen van de wijk. Aanmelden voor deelname kan tot uiterlijk 15 september 2020 via secretaris@geleenzuid.nl