Over de opschoonactie:

Op deze internationale opruimdag gaan wij ook in onze buurt zwerfafval opruimen. Doe ook mee!