Over de opschoonactie:

Winkelcentrum Parijsch is een schoon woon en winkelgebied, wat we graag willen behouden. Daarom nodigen we winkeliers en omliggende bewoners uit deze nationale schoonmaakdag op 19 september ons mee te helpen.