Over de opschoonactie:

We organiseren een sponsorwandeling. Om hier ook een maatschappelijke waarde aan te verbinden ruimen we tijdens deze wandeling (20km) ook al het afval om ons heen op.