Over de opschoonactie:

Met de kinderen uit de buurt met mooie grijpstokker de buurt ontdoen van zwerfafval.