Over de opschoonactie:

Wij gaan zoals jaarlijks gebruikelijk de middenbermen van de N263 en de parallelwegen, inclusief de aansluitende wegen , Effenseweg en Hilbergsedreef en Den Dogdreef weer het zwerfvuil verzamelen .Dit in verschillende groepen waarbij de kleinere onder ons begeleid naar een rustig deel gaan om miminaal zo.n 60 zakken te vullen met zwerfafval en wat we verder aantreffen.