Over de opschoonactie:

opruimactie van zwerfafval in bermen en sloten