Over de opschoonactie:

Op 21 maart is er weer een Schone Stappen Wandeling. Deze wandelingen worden vier keer per jaar gehouden op een zaterdagmorgen, telkens in een andere wijk van Veenendaal. Gewapend met afvalzak en grijper, die door het IVN worden verstrekt, gaan we aan de slag om zoveel mogelijk afval op te ruimen. We starten om half tien bij het Ontmoetingshuis, Spiesheem, Veenendaal-Oost. De wandelingen zijn een initiatief van een aantal actieve leden van het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid