Over de opschoonactie:

Plaatselijk Belang Nijetrijne haakt jaarlijks aan bij de schoonmaakdag van Weststellingwerf. Dit jaar op zaterdag 21 maart 2020. PSweg en Lindedijk.