Over de opschoonactie:

Andre van der Maat verzamelde het zwerfvuil in Gerwen na zijn pensioen en na zijn overlijden hebben wij dat overgenomen.