Over de opschoonactie:

Met meer dan 100 vrijwilligers hebben we 4.000 liter zwerfafval geraapt tijdens World Cleanup Day 2019. Volgend jaar meer vrijwilligers, meer spots!