Over de opschoonactie:

Een groep van 25 vrijwilligers maakt in 2 -3 uur tijd het dorp zwerfvuilvrij