Over de opschoonactie:

De leerlingen van De Kleine Wereld gaan de schoolpleinen en de directe omgeving van de school ontdoen van zwerfvuil.