Over de opschoonactie:

de Grote Opruimacties in de Gemeente Epe