Actievoorwaarden Cornelis Prul Wedstrijd 2016

 Voorwaarden en duur actie

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Cornelis Prul Wedstrijd 2016, die Donald Duck Weekblad/ Sanoma in samenwerking met Stichting Nederland Schoon organiseert (“Organisator”).
 • De actie start op 9 februari 2016 en eindigt op 6 maart 2016 om 24:00 uur Europese tijd GMT+1 (Nederlandse tijd).


Deelname aan de actie

 • De deelnemer kan aan de prijsvraag/wedstrijd meedoen via de actiewebsite van www.supportervanschoon.nl/donaldduck of via website www.donaldduck.nl/cornelisprul
 • Per “deelnemer” kan slechts één prijs worden gewonnen.
 • Binnen de duur van de actie kan deelnemer maximaal 1x aan de prijsvraag/wedstrijd meedoen.
 • De inzending wordt door een deskundige jury vanuit Organisator beoordeeld.
 • Deelname is uitsluitend toegestaan met inschrijving van een individu of overkoepelende organisatie/ school waar leden of leerlingen onderdeel van uit maken.
 • Door aan de actie mee te doen geeft de deelnemer aan bekend te zijn met deze Voorwaarden en stemt hij/zij in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de actie. Voor de actie gelden de opgegeven naam en het e-mailadres als het deelnamenummer.
 • Deelname aan de Actie staat open voor alle personen van 16 jaar en ouder. Deelnemers onder 16 jaar dienen toestemming te hebben van ouders/verzorgers om deel te nemen aan de Actie.
 • Organisator is gerechtigd schriftelijke verificatie van de woonplaats en de leeftijd van de eventuele winnaar te eisen voordat een prijs wordt toegekend.
 • Organisator is gerechtigd inzendingen die niet voldoen aan deze Voorwaarden uit te sluiten van deelname.
 • Organisator is te allen tijde gerechtigd om onrechtmatige inzendingen te verwijderen.

 

De prijzen

 • Organisator vergeeft prijzen onder deelnemers die zich hebben aangemeld via de actiesite, te weten: 1 hoofdprijs: Een standbeeld van Cornelis Prul + een jaarabonnement op Donald Duck Weekblad. Daarnaast worden extra prijzen vergeven, waaronder ‘Heel Duckstad ruimt op Prijzenpakketten’ en abonnementen op Donald Duck Weekblad.
 • De winnende deelnemer (“winnaar”) wordt door Organisator geselecteerd uit alle deelnemers die zich hebben aangemeld via de actiesite en daarbij een motivatie (jureerbare prestatie) hebben ingestuurd.
 • De deelnemers met de meest effectieve of originele inzendingen winnen een van de prijzen.
 • De winnaar van de hoofdprijs wordt speciaal gehuldigd op woensdag 16 maart en ontvangt onder meer een Cornelis Prul standbeeld, naast eeuwige roem.
 • De prijs wordt verstrekt aan de winnaar en kan niet aan derden worden overgedragen.
 • De prijs, het standbeeld van Cornelis Prul, blijft eigendom van Sanoma Media.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • Deelnemers worden persoonlijk geïnformeerd over de gewonnen prijs.
 • De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt uiterlijk voor 28 maart 2016 

 

Privacy

 • Organisator slaat de volgende informatie van de deelnemers op: voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats. En evt. ingezonden foto en/of videomateriaal.
 • De gegevens die de Deelnemer bij deze actie invoert zijn beveiligd en worden alleen gedeeld aan derden, als daar door de deelnemer toestemming toe is verleend.
 • De organisator is gerechtigd om de inzendingen openbaar te maken/te plaatsen in online en offline media.
 • De deelnemer geeft toestemming, tot het opnemen en/of maken van beeldmateriaal bij ontvangst van een prijs door Organisator en pers ten behoeve van promotionele en/of pers (print/online) uitingen ten behoeve van de wedstrijd. 

 

Diversen

 • Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers die haar frauduleus voorkomen uit te sluiten.
 • Organisator behoudt zich het recht voor de Voorwaarden, de prijzen, de definities of andere informatie aan te passen of de actie te annuleren, zulks op enigerlei moment tijdens de looptijd van de actie en zonder daarbij enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen.
 • Organisator is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerken, computer hardware of -software of uitval van enigerlei aard waardoor het aanmeldingsformulier of de inzending van de foto of andere gegevens van de Deelnemer beperkt of vertraagd worden of verloren raken.