Monitoring Schoon Belonen: zichtbaar resultaat

Tijdens het mini-symposium "Samen sterk met Schoon Belonen" vertellen Guus van den Berghe (Coördinator Monitoring bij Rijkswaterstaat) en Cees Riksen (Adviseur Afval Circulair Rijkswaterstaat) over de aanpak en de resultaten van de monitoring van de pilot Schoon Belonen.

31.000 metingen

Het secuur meten van het effect van Schoon Belonen in de praktijk bleek door de diversiteit tussen de gemeenten een behoorlijke uitdaging. Niet alleen hadden deelnemers verschillende startmomenten, ook de beloningsaanpak, opschoonacties en wijze van afval-scheiden kunnen verschillen. De gegeven experimenteerruimte in de pilot had als voordeel een grotere lokale betrokkenheid maar als nadeel dat het moeilijker in kwantitatief onderzoek te vatten is. Om uitspraken te kunnen doen over bijvoorbeeld de hoeveelheid zwerfafval, het effect op de betrokkenheid en de bewustwording is door Rijkswaterstaat objectief en subjectief onderzoek gedaan. In de loop van de 2 jaar dat Schoon Belonen als pilot draaide, werden 2598 meetlocaties (van 100 bij 100 meter) gecheckt op niet openbaar gemaakte locaties en tijdstippen - steeds door dezelfde mensen en onderzoeksbureaus. Dat leverde in totaal 31000 metingen op. Ook werden 9029 interviews afgenomen op verschillende drukke locaties binnen de gemeenten.

 

Meer deelnemers en zichtbaar schoner

Uit de objectieve monitoring kan worden geconcludeerd dat er gedurende de pilot een toename in het aantal ingeleverde zakken was. Daarnaast nam het aantal deelnemende maatschappelijke organisaties (scholen, sportclubs) toe gedurende de onderzoeksperiode.

Van zowel grof als fijn zwerfafval was de afgelopen jaar landelijk een flinke afname meetbaar - ook van pet en blik. Deze afname was zichtbaar bij alle gemeenten en de verklaring hiervan wordt gezocht in opvallend slechte weersomstandigheden rond de meetmomenten. Van den Berghe en Riksen laten ook zien dat de pilot resultaat opleverde: op basis van objectieve tellingen werd er minder zwerfafval gevonden bij de deelnemende maatschappelijke organisaties in de gemeentelijke koplopers.

Op de vraag of er gemeenten in de zaal zitten die ook zelf metingen uit hebben uitgevoerd werd positief gereageerd. Gemeente Lansingerland vertelde tijdens de pilot te hebben gemeten rondom participerende scholen - en ook daaruit bleek dat het in de loop van de tijd iets schoner werd. Ook gemeente Soest liet weten dat het in de omgeving van de deelnemende organisaties zichtbaar wat schoner was dan elders.

Verhalen
....

deel dit bericht via

Laat je inspireren

Er zijn al meer dan 234132 Supporters van Schoon die iets doen tegen zwerfafval. En dat levert veel mooie verhalen en handige tips op.

"Tegenwoordig zie je op straat veel meer rommel liggen dan vroeger"

True "Tegenwoordig zie je op straat veel meer rommel liggen dan vroeger. Vroeger aten we ook nauwelijks op straat. Nu zie je iedereen op straat eten en zie je dat voornamelijk rondom fastfoodketens veel rommel ligt. Ik merk dat ik in een dorpsgemeenschap makkelijke…

Lees meer
Verhalen
....

6x tips voor een afvalvrije stranddag

True Op een schoon strand ben je gelukkiger en geniet je langer. Helemaal wanneer je weet hoe lang het duurt voordat achtergebleven afval weg is. Sommige dingen liggen er voor altijd, z…

Lees meer
Verhalen
....