Programma Schoon Belonen

18 januari 2018

Schoonbelonenvastprogramma

Schoon Belonen is, na een tweejarige pilot, nu een structureel programma binnen NederlandSchoon. Het programma is gericht op de aanpak van zwerfafval met een focus op educatie, gedragsverandering en bewustwording. Alle gemeenten kunnen zich aansluiten om bij inwoners, en met name jongeren, het bewust en verantwoord omgaan met grondstoffen te stimuleren.

Schoon Belonen-gemeenten kunnen gebruik maken van de kennis, ervaringen en materialen via NederlandSchoon om gedrag rondom zwerfafval positief te veranderen. Tijdens kennisbijeenkomsten wisselen deelnemende gemeenten praktijkervaringen uit en kunnen geïnteresseerde gemeenten zich voorbereiden op een start met Schoon Belonen.