"Een opvallende kleur werkt aanstekelijk!"

1 november 2019

Wethouder Emmen onthult afvalbak

In de wijk Angelslo onthulde wethouder René van der Weide samen met de leerlingen van omliggende scholen de nieuwe afvalbakken. Dit was een feestelijk moment waarbij bewoners, leerlingen en ook de markante Schoon Clowns aanwezig waren. Ook is er ter plekke een film van gemaakt, die over een paar weken verschijnt.

De gemeente Emmen is focusgemeente van Stichting Nederland Schoon en heeft in het gemeenteprogramma  de module  “Optimale Afvalvoorzieningen” opgenomen.  Daar is de afgelopen tijd invulling aan gegeven door op de snoeproutes tussen de scholen en het winkelcentrum 25 afvalbakken te vervangen voor spiksplinternieuwe exemplaren in een opvallende groene kleur. De leerlingen en andere passanten geven aan dat deze bakken veel meer opvallen waardoor dit meer uitnodigt om het afval daarin te gooien, wat zwerfafval tegen gaat.

Zo vertelde een inwoner dat het veel schoner is nu deze bakken er staan. En ondanks dat er op hetzelfde stuk nog evenveel bakken staan, is de beleving door de opvallende kleur anders. Zo merkte een scholier op dat er nu er meer bakken staan, terwijl alleen de kleur is veranderd. 

Het vervangen van de bakken was ook een mooie gelegenheid om op deze dag aan de wethouder de Focusgemeente Award uit te reiken. Deze award hebben wij ontvangen omdat NederlandSchoon ons wilde feliciteren én om als gemeente aan stakeholders te kunnen laten zien dat Emmen extra maatregelen neemt, bovenop de huidige zwerfafvalaanpak.

Dat het aanstekelijk werkt, bewijzen een paar bevlogen meiden van de nabijgelegen school; zij starten met een onderzoek naar peuken op het Raadhuisplein in Emmen en hoe we dit plein weer mooi schoon kunnen krijgen. Fijn meiden!

 

Ingestuurd door: Gemeente Emmen