Actievoorwaarden Stranden 2016

ACTIEVOORWAARDEN WINACTIES SCHOONSTE STRANDENVERKIEZING 2016

Voorwaarden en duur actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Schoonste Strandenverkiezing winacties, georganiseerd door Stichting NederlandSchoon (NederlandSchoon / Supporter van Schoon). De actie start op maandag 11 juli 2016 en eindigt op zondag 21 augustus 2016 om 24:00 uur Europese tijd GMT+2 (Nederlandse tijd).

Meedoen

 • Iedereen mag aan deze actie meedoen, maar als je jonger bent dan 18 moet je je ouders om toestemming vragen.
 • Om mee te doen moet je je echte naam en een geldig e-mailadres met ons delen.
 • Verder kun je maximaal één keer op een strand stemmen.
 • De Supporter (“deelnemer”) kan aan de prijsvraag/wedstrijd meedoen via de ‘Schoonste Strandenverkiezing’-actiewebsite van Supporter van Schoon.
 • Per “deelnemer” kan slechts één prijs worden gewonnen.
 • Binnen de duur van de actie kan deelnemer maximaal 1x aan de prijsvraag/wedstrijd meedoen.
 • De winnaars worden bepaald door middel van loting.
 • Deelname is uitsluitend toegestaan met inschrijving van een individu en niet via een overkoepelende organisatie waar leden onderdeel van uit maken.
 • Door aan de actie mee te doen geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze Voorwaarden en stemt hij/zij in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de actie. Voor de actie gelden de opgegeven naam en het e-mailadres als het deelnamenummer.
 • NederlandSchoon is gerechtigd schriftelijke verificatie van de woonplaats en de leeftijd van de eventuele winnaar te eisen voordat een prijs wordt toegekend.
 • NederlandSchoon is gerechtigd inzendingen die niet voldoen aan deze Voorwaarden uit te sluiten van deelname.
 • NederlandSchoon is te allen tijde gerechtigd om onrechtmatige inzendingen te verwijderen.

 

Winnen

Door jouw favoriete strand te beoordelen aan de hand van 3 vragen, maak jij kans op een lang weekend weg op het Schoonste Strand van Nederland. Indien jij je daarnaast aanmeldt voor de Supporter van Schoon nieuwsbrief maak je kans op een 'Wat een schoonheid' strandlaken. Ook stemmers op het Schoonste Strand die al geabonneerd zijn op de nieuwsbrief, maken elke dag kans op een “Wat een schoonheid” strandlaken.

De prijzen

 • NederlandSchoon vergeeft 1 hoofdprijs onder deelnemers die meedoen aan de Schoonste Strandenverkiezing te weten het strandarrangement voor 2 personen.
 • De winnende deelnemer (“winnaar”) wordt door NederlandSchoon geselecteerd uit alle deelnemers die een strand hebben beoordeeld op de schoonheidsgraad via de website.
 • De prijs wordt verstrekt aan de winnaar en kan niet aan derden worden overgedragen.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • Deelnemer worden persoonlijk geïnformeerd over de gewonnen prijs.
 • De winnaar van de prijs wordt uiterlijk woensdag 31 augustus 2016 bekendgemaakt.

 

Privacy

 • NederlandSchoon slaat de volgende informatie van de deelnemers op: voornaam en e-mailadres.
 • De gegevens die de Deelnemer bij deze actie invoert zijn beveiligd en worden niet aan derden verstrekt.
 • De deelnemer geeft toestemming, wanneer hij/zij tot de winnaars behoort, tot het opnemen en/of maken van beeldmateriaal door NederlandSchoon en pers bij ontvangst van een prijs ten behoeve van promotionele en/of pers (print/online) uitingen ten behoeve van de wedstrijd.

 

Diversen

 • NederlandSchoon behoudt zich het recht voor om Deelnemers die haar frauduleus voorkomen uit te sluiten.
 • NederlandSchoon behoudt zich het recht voor de Voorwaarden, de prijzen, de definities of andere informatie aan te passen of de actie te annuleren, zulks op enigerlei moment tijdens de looptijd van de actie en zonder daarbij enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen.
 • NederlandSchoon is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerken, computer hardware of -software of uitval van enigerlei aard waardoor het aanmeldingsformulier of de inzending of andere gegevens van de Deelnemer beperkt of vertraagd worden of verloren raken.