Over de opschoonactie:

Zwerfvuil opruimen, straten vegen