Over de opschoonactie:

Zwerfvuil verwijderen rondom de flats.